2
نوامبر
غیرفعال

عکس های فیسبوکی غمگین 2016

اصَن مَرد باس بِه خانومِش با عَصَبانیّت بِگِه :

بِبین دُخْتَر بابات …!!!!

تو حَق نداری سَرتو رو بالِش بِذاری !!!! فَهْمیدی یا نَه ؟؟؟؟

بَد یه دفعه مِهربون شِه بِگِه : آخِه تولِه سَگ …

اَگِه سَرِ تو رو سینَم نَباشِه…به غرور سینَم بر میخوره…!!!

عکسهای فیسبوکی

عکس های فیسبوکی غمگین 2016

عکسهای فیسبوکی

عکس های فیسبوکی غمگین 2016

عکسهای فیسبوکی

عکس های فیسبوکی غمگین 2016

عکسهای فیسبوکی

عکس های فیسبوکی غمگین 2016

عکسهای فیسبوکی

عکس های فیسبوکی غمگین 2016

منبع: عکس های فیسبوکی,عکسهای خفن فیسبوکی

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,