2
نوامبر
غیرفعال

عکس نوشته های رمانتیک فیسبوکی 95

شعر، نشانه یک زندگی عالی و بشری است. مردم با خیال زندگی می کنند و بهترین چیزی که خیال را تحت تاثیر قرار می دهد شعر است، پس این واقعیت که نقش روزمره کننده را ایفا می کند و شعر، حقیقتی است که اگر نمی شود سراینده آن بود، می توان دست کم خواننده آن شد و از روزمر گی رهید.

شعر در کوتاه ترین و موجزترین و خوش آهنگ ترین و مناسب ترین همنشینی واژه هایی آشنا، ما را با معنایی درگیر می کند که برای عقل، نامفهوم و موهوم و بیگانه است، اما برای دل و جان، آشنا و حس شدنی است. شعر، میزبانی صادق است که قلب مخاطبان مستعد خود را هدف قرار می دهد و آنان را به ساحت ناممکن ها و ناباوری ها فرا می خواند تا خود ببینند و باور کنند که اگر ایمان و عشق باشد، هر ناممکنی ممکن می شود.

 

عکسهای فیسبوکی

عکس نوشته های رمانتیک فیسبوکی 95

عکسهای فیسبوکی

عکس نوشته های رمانتیک فیسبوکی 95

عکسهای فیسبوکی

عکس نوشته های رمانتیک فیسبوکی 95

عکسهای فیسبوکی

عکس نوشته های رمانتیک فیسبوکی 95

عکسهای فیسبوکی

عکس نوشته های رمانتیک فیسبوکی 95

منبع: عکسهای فیسبوکی,عکسهای فیسبوکی جدید,عکسهای فیسبوکی خفن

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,