2
نوامبر
غیرفعال
واسه اولین بار یکی میاد تو زندگیت ! میگه : ” دوستت داره “ توهم خوشت میاد چون تورو دوست داره… کم کم بهم عادت میکند‍‍،وابسته میشید!!! یه جورایی که فکر میکنید بدون هم بودن واستون محال شده! این رابطه میشه ” عشق اول “ وقتی میره ، تو میمونی و هزارتا خاطره با کلی تنهایی و سوال بی جواب… خلاصه قشنگترین روزای زندگیت میشه...
2
نوامبر
غیرفعال
اصَن مَرد باس بِه خانومِش با عَصَبانیّت بِگِه : بِبین دُخْتَر بابات …!!!! تو حَق نداری سَرتو رو بالِش بِذاری !!!! فَهْمیدی یا نَه ؟؟؟؟ بَد یه دفعه مِهربون شِه بِگِه : آخِه تولِه سَگ … اَگِه سَرِ تو رو سینَم نَباشِه…به غرور سینَم بر میخوره…!!! [caption id="attachment_231" align="alignnone" width="640"] عکس های فیسبوکی غمگین 2016[/caption] [caption id="attachment_232" align="alignnone" width="640"] عکس های فیسبوکی غمگین 2016[/caption] [caption...
2
نوامبر
غیرفعال
شعر، نشانه یک زندگی عالی و بشری است. مردم با خیال زندگی می کنند و بهترین چیزی که خیال را تحت تاثیر قرار می دهد شعر است، پس این واقعیت که نقش روزمره کننده را ایفا می کند و شعر، حقیقتی است که اگر نمی شود سراینده آن بود، می توان دست کم خواننده آن شد و از روزمر گی رهید. شعر در کوتاه ترین...
2
نوامبر
غیرفعال
[caption id="attachment_215" align="alignnone" width="500"] عکسهای رمانتیک فیسبوکی[/caption] [caption id="attachment_216" align="alignnone" width="650"] عکسهای رمانتیک فیسبوکی[/caption] [caption id="attachment_217" align="alignnone" width="650"] عکسهای رمانتیک فیسبوکی[/caption] [caption id="attachment_218" align="alignnone" width="650"] عکسهای رمانتیک فیسبوکی[/caption] [caption id="attachment_219" align="alignnone" width="500"] عکسهای رمانتیک فیسبوکی[/caption] منبع: عکسهای خفن فیسبوکی
2
نوامبر
غیرفعال
[caption id="attachment_207" align="alignnone" width="500"] عکس نوشته های عاشقانه فیسبوکی 95[/caption] [caption id="attachment_208" align="alignnone" width="500"] عکس نوشته های عاشقانه فیسبوکی 95[/caption] [caption id="attachment_209" align="alignnone" width="500"] عکس نوشته های عاشقانه فیسبوکی 95[/caption] [caption id="attachment_210" align="alignnone" width="650"] عکس نوشته های عاشقانه فیسبوکی 95[/caption] [caption id="attachment_211" align="alignnone" width="500"] عکس نوشته های عاشقانه فیسبوکی 95[/caption] منبع: عکس های فیسبوکی